RE:inventars-logo, tre piler plassert i en sirkelform til venstre for teksten: RE:inventar.
RE:Inventar Logosymbol, tre grønne piler i en sirkel
RE:Inventars logotype i svart skrift.

Ombruk og REdesign

Møbler og inventar som finnes i din portefølje eller i markedet er grunnlaget for ombruk, REdesign og industriell produksjon.

Gjennom kartlegging, dokumentasjon, kvalitetssikring, forståelse, kompetanse, utvikling, teknologi, formidling, samarbeid, produksjon og serviceprogram skapes og utvikles møbler og inventar med ny funksjonalitet, ny garanti og miljødokumentasjon.

Vårt nettverk er landsdekkende og vi ønsker å bidra til at flere lykkes innen ombruk, redesign og formidling av møbler og inventar.

Sirkulær­økonomi i praksis

Sirkulærøkonomi innen møbelindustrien betyr at møbler skal ha lang levetid, kunne repareres og ombrukes eller redesignes for ny bruk. Alle materialer skal kunne gjenvinnes til bruk i ny produksjon.

Om råvarene ved produksjon er 100 % resirkulerbare, og man utnytter brukte eller resirkulerte materialer på enkelte komponenter, nærmer man seg 100 % sirkulær produksjon.

Dokumentasjon

Vi har et mål om å levere de mest korrekte miljørapportene i bransjen og et ansvar for å sikre best mulig kvalitet i dokumentasjonen. For å kvalitetssikre dette har vi i partnerskap med RE:inventar jobbet med prosesser som inneholder forskningsbaserte data og følger internasjonale standarder, noe som også legger til rette for bruk utover Norges grenser.

Dokumentasjonen av eide eller leide møbler i din bedrift legger grunnlaget for økt ombruk og redesign. Ved å ha standardiserte prosesser som registrerer og dokumenterer alle møbler, effektiviserer du den interne ressursbruken og minimerer avfallsmengden.

Logistikk

I vår strategi for sirkulær økonomi legger vi stor vekt på å optimalisere logistikken for å minimere transport og redusere vårt karbonavtrykk. Sentralt i denne tilnærmingen er å etablere distribusjonssentre og møbellager i nærheten av våre kunder, slik at vi kan redusere transportavstanden for både levering og retur av møbler. Dette reduserer ikke bare våre logistikkkostnader, men har også en betydelig positiv innvirkning på miljøet ved å redusere utslippene knyttet til langdistansefrakt.

Videre integrerer vi prinsippene om ombruk og redesign i vår logistikkstrategi. Gjennom samarbeid med lokale møbelverksteder, møbelsnekkere og interiørdesignere i produktets nærområder, ønsker vi å gi møblene våre en ny livssyklus. Ved å muliggjøre reparasjon, oppussing og tilpasning av møbler nær der de allerede er plassert, reduserer vi behovet for å transportere møbler over lange avstander og reduserer dermed vårt miljøavtrykk betydelig.

Retur- og reparasjonprogrammer

For å sikre at denne tilnærmingen er bærekraftig, implementerer vi også effektive retur- og reparasjonsprogrammer. Dette inkluderer å oppfordre kundene våre til å returnere brukte møbler for resirkulering eller ombruk gjennom en enkel og praktisk prosess. Samtidig samarbeider vi med lokale møbelsnekkere for å sikre at materialene behandles på en ansvarlig måte, og at så mye som mulig blir omdannet til redesignede produkter eller råvarer for ny produksjon.

Vår logistikksatsing som en del av vår sirkulære økonomi strategi, og reflekterer vårt engasjement for å skape en mer bærekraftig og effektiv møbelbransje, samtidig som vi minimerer vår innvirkning på miljøet. Gjennom disse tiltakene tar vi steg mot en fremtid der møbler ikke bare sees som forbruksgjenstander, men som verdifulle ressurser som kan forvaltes og nytes over tid.

Våre tjenester

Teknologi er en viktig bidragsyter til økt ombruk og redesign av møbler og inventar!
RE:inventar står for prosjektering enten som førende part i prosjekt eller som underleverandør.
RE:inventar tilbyr dokumentasjon, merking og kvalitetssikring av møbler og inventar inn i egen teknologisk plattform eller eksterne plattformer.