RE:inventars-logo, tre piler plassert i en sirkelform til venstre for teksten: RE:inventar.
RE:Inventar Logosymbol, tre grønne piler i en sirkel
RE:Inventars logotype i svart skrift.

Sirkulærøkonomi i møbelbransjen

Sirkulærøkonomi innen møbelindustrien betyr at møbler skal ha lang levetid, kunne repareres og ombrukes eller redesignes for ny bruk. Alle materialer skal kunne gjenvinnes til bruk i ny produksjon.

Om råvarene ved produksjon er 100 % resirkulerbare, og man utnytter brukte eller resirkulerte materialer på enkelte komponenter, nærmer man seg 100 % sirkulær produksjon.

Bortkastet potensiale

Hvert år kastes det enorme mengder brukte møbler. Bare i EU kastes det anslagsvis 10 millioner tonn møbler årlig. Rundt 90 % av møblene som kastes, blir brent eller sendt på depot. Bare 10 % blir resirkulert. Det er en lite miljøsmart løsning.

I Norge kastes 140 000 tonn møbler til en verdi av 400-500 millioner hvert år. Dette tilsvarer 200 lastebillass med møbler hver uke.

Det må tilføres mer kompetanse som hinder at møbel og inventar kastes, mye av eksisterende møbelportefølje og inventar kan være materialer inn i nye møbler og inventar ved hjelp av ombruk og redesign.

Bli en bidragsyter til det grønne skiftet

Vi ønsker å hjelpe din virksomhet med å lykkes, ta kontakt med oss i dag, så tar vi en prat.