RE:inventars-logo, tre piler plassert i en sirkelform til venstre for teksten: RE:inventar.
RE:Inventar Logosymbol, tre grønne piler i en sirkel
RE:Inventars logotype i svart skrift.

Vi gjør ombruk enkelt

Alt starter med kartlegging og kvalitetssikring av møbler og inventar. På denne måten vil vi kunne følge objektets restlevetid, fra når det har blitt kartlagt eller fra det produseres. 

Sammen kan vi utvikle sirkulære modeller tilknyttet deres produkter eller opprette en helt egen modellportefølje.

Ombruk og REdesign av møbel og inventar

RE:inventar har siden oppstart i 2021 hatt som hovedmålsetning å utvikle nye grønne forretningsmodeller tilknyttet ombruk og redesign av møbler og inventar, hvor teknologien skal ha en rolle som en bidragsyter til det grønne skifte.

Gammel blå og sølvfarget kontorstol.
Gammel blå og sølvfarget kontorstol.
Oppusset mørkeblå kontorstol.

Ombruk og redesign

RE:Inventar sin rolle er å verdiøkende våre kunder samarbeidspartnere leverandører og produsenter. Vi kvalitetsikrer og utvikler prosessene rundt dokumentasjon gjenbruk og formidling av møbel og inventar. På den måten kommer vi nærmere vårt mål – gjenbruk skal være like enkelt som å kjøpe nytt!

Nye grønne forretnings­modeller

RE:inventar har som ambisjon å verdiøke våre samarbeidspartnere, kunder, leverandører og produsenter. Vi utvikler prosessene rundt ombruk og redesign – på denne måten kommer vi nærmere vårt mål:

«Ombruk og Redesign av møbler og inventar skal bli enklere»

Sirkulær­økonomi i praksis

Sirkulærøkonomi innen møbelindustrien betyr at møbler skal ha lang levetid, kunne repareres og ombrukes eller redesignes for ny bruk. Alle materialer skal kunne gjenvinnes til bruk i ny produksjon.

Om råvarene ved produksjon er 100 % resirkulerbare, og man utnytter brukte eller resirkulerte materialer på enkelte komponenter, nærmer man seg 100 % sirkulær produksjon.

Våre siste aktueltsaker

Både LCA.no AS og RE:inventar AS ønsker å bidra til at Fredrikstad når sin ambisjon om å bli Norges sirkulære
RE:inventar stiller som PopUp-gjest hos Triboo i Design District CPH, hvor du finner masse inspirasjon under Every day eventet fra