RE:inventars-logo, tre piler plassert i en sirkelform til venstre for teksten: RE:inventar.
RE:Inventar Logosymbol, tre grønne piler i en sirkel
RE:Inventars logotype i svart skrift.

Om RE:inventar

RE:inventar AS er en del av Reinventargruppen. Reinventargruppen består av tre selskaper som alle har som mål å styrke den sirkulære økonomien innen møbelindustrien. Det betyr at møbler skal ha lang levetid, kunne repareres og ombrukes eller redesignes for ny bruk.

RE:inventar har siden oppstart i 2021 hatt som hovedmålsetning å utvikle nye grønne forretningsmodeller tilknyttet ombruk og redesign av møbler og inventar, hvor teknologien skal ha en rolle som en bidragsyter til det grønne skifte. Det ble raskt etablert et eierforhold med Norges største industrielle aktør innen omtrekk av møbler, Glomma Industrier As, samt Østlandet Gjenvinning og gründere av RE:inventar.

Gjennom verdiøkning av eksisterende kundeforhold og nye, nye transparente forretningsmodeller, tverrfaglig kompetanse, kvalitetssikring og nettverksutvikling har vi utviklet dette til å bli en nasjonal aktivitet, som har gjort at Reinventargruppen har blitt etablert. Konsernet er Norges første konsernet innen sirkulærøkonomi tilknyttet møbler og inventar, som spesialiserer seg på industriell utvikling innen omtrekk og redesign, møbel- og interiørdesign, kompetanse utvikling og utvikling av teknologi som skal gjøre oss til den ledende aktøren innen vår bransje.

Et gruppebilde av de ansatte i RE:inventar.

Om Reinventargruppen

Reinventargruppen, som inkluderer RE:inventar AS, er en del av et sammensatt initiativ bestående av tre selskaper dedikert til å øke andelen av gjenbrukte møbler og inventar. Vår ekspertise baserer seg på omfattende kunnskap om møbler og inventar.

Reinventargruppen ble etablert med Glomma Industrier på 1960-tallet. Vårt håndverk, som er nedfelt i vårt DNA, har vært grunnlaget for videre vekst, inkludert opprettelsen av RE:inventar i 2020 og SIRK:tek i 2023. 

Selskapene i Reinventargruppen arbeider sømløst, slik at våre kunder slipper å bekymre seg for hvem de skal henvende seg til. Vi behandler alle kunder likt og samarbeider tett for å tilpasse våre tjenester etter deres behov.

Vårt kundefokus sikrer høy kvalitet på tvers av alle våre tjenester, enten det dreier seg om fysisk arbeid i våre fabrikker, kartlegging av inventar, eller dokumentasjon av beholdninger.

Selskapene

Glomma Industrier​

Glomma Industrier har gått fra å være en spesialfabrikk for søm og polstring til kjente merker av kontorstoler som SAVO og Håg til å bli Norges ledende fabrikk for ombruk av møbler uansett kategori. Var avdeling på Årnes har spisskompetanse på søm og stopping, mens vår avdeling på Sand har unik kompetanse på å gi nytt liv til gamle platemøbler bl.a. 

Fabrikkene har en erfaren stab med stor kompetanse. Vår kapasitet gir oss mulighet til å ta på oss alt fra mindre oppdrag til større oppdrag som hele bygg inkl. både løse møbler og fast inventar. Det gjør oss ofte til en totalleverandør enten alene eller sammen med våre partnere.

RE:inventar-logo.

RE:inventar

RE:inventar har tilført noe nytt til gruppen. Kravene til bærekraftig forvaltning krever kompetanse og kreativitet. Dette er kjernen i vårt konsulentselskap som hovedsakelig jobber med kunder i planlegging  og dokumentasjon av ombruk. Vi har tett dialog med kunder og sammen med bl.a. interiørarkitekter og forhandlere. 

Våre konsulenter er erfarne folk fra møbel og innredningsbransjen som har kompetanse til å se hva som kan brukes om igjen og hvordan vi kan bruke overskudd til å realisere nye møbler med gamle som råvare. En del av jobben er også å formidle brukte møbler videre fra kunden eller hente inn der kundens behov krever det. 

Vi er med å skape sirkulære modeller som tar vare på verdier for kundene og bidrar til å skape verdier for våre partnere sammen med oss.

SIRK:tek-logo

SIRK:tek

SIRK:tek er etablert som vårt tredje selskap hvor vi stolt kan si at vår kompetanse om møbler og inventar er med og skaper løsninger for fremtiden. Kravene til dokumentasjon og sporbarhet øker. Vi er i en tid  hvor samfunnet etterspør mer enn bare fysiske resultater av ombruk. 

Det må dokumenteres og det må skapes dynamikk gjennom ulike systemer med merking, datafangst og markedsplasser. Noe utvikles av oss selv og andre deler er utviklet av andre. Det handler om å ha kompetanse og løsninger som får den teknologiske delen til å fungere sammen. Teknologien er veldig viktig for de sirkulære modellene og en naturlig del av gruppen.

Vår visjon

Vår visjon er at det skal være like enkelt å velge brukt som det er å kjøpe nytt.

Vår ambisjon er å bidra til bærekraftig forvaltning av møbler og inventar. Med det mener vi alt fra kartlegging av det kundene har. til et program for service og vedlikehold. 

Vi samarbeider med ledende aktører i møbel- og interiørbransjen. Våre samarbeidspartnere og kunder er møbeldesignere, interørarkitekter, møbelforhandlere og produsenter.

Sammen med deres kunder gir vi nytt liv til tusenvis av møbler hvert år.

Egne agenturer