RE:inventars-logo, tre piler plassert i en sirkelform til venstre for teksten: RE:inventar.
RE:Inventar Logosymbol, tre grønne piler i en sirkel
RE:Inventars logotype i svart skrift.

SIRK:tag

SIRK:tag vises på en telefon som holdes av en person.

SIRK:tag, utviklet av SIRK:tek og RE:inventar, begge en del av Reinventargruppen, representerer det neste steget innen bærekraftig møbel- og inventarhåndtering. Denne innovative plattformen gir en helhetlig tilnærming til merking, vedlikehold, informasjonsdeling, ombruk, redesign og retur av møbler og inventar.

Med et brukervennlig grensesnitt og et omfattende sett med funksjoner, er SIRK:tag designet for å støtte den stadig voksende etterspørselen etter sirkulære forretningsmodeller og bærekraftig praksis. 

Her er noen av de viktigste funksjonene til SIRK:tag:

Støtte for standarden DPP – Digital Product Passport: SIRK:tag integrerer sømløst med Digital Product Passport (DPP)-standarden, noe som gir et produktpass i form av en QR-kode knyttet til hvert produkt.

QR-koden festes enten på selve produktet eller i tilhørende materialer og kan skannes for å vise data på produktnivå om leverandør, bedriftsdetaljer, råvarer og produksjon – et digitalt produktpass for møblet. Dette sørger for detaljert og pålitelig bærekraftsdata for alle dine møbler, og bidrar til å bekjempe «Greenwashing» og bygge tillit hos kundene ved å gi dem innsikt i produktets opprinnelse og bærekraftige egenskaper.

Tilgang på informasjon og brukerveiledninger: Plattformen gir enkel tilgang til informasjon, brukerveiledninger, FDV-dokumentasjon og annet relevant materiale, noe som bidrar til å effektivisere drift og vedlikehold av møbler og inventar.

Service og vedlikehold: Med SIRK:tag kan du enkelt bestille/opprette service og vedlikeholdstjenester direkte fra plattformen, noe som sikrer rask respons og optimal utnyttelse av møblene.

SIRK:tag batchutskfrift av QR-koder.

Batch-produksjon av QR-koder: Plattformen tilbyr en praktisk funksjon for batch-produksjon av QR-koder etter behov, noe som forenkler merkingen og sporbarheten av møbler og inventar.

Mulighet for retur av møbler: SIRK:tag gjør det enkelt å administrere og håndtere retur av møbler og inventar, og støtter en sirkulær økonomi ved å legge til rette for ombruk og resirkulering.

Universell bruk: Plattformen er egnet for bruk av produsenter, facility management-selskaper, forhandlere, kunder og samarbeidspartnere, og tilbyr et allsidig verktøy for å nå bærekraftige målsetninger innen møbel- og interiørbransjen.

Plattformen har et API for å kunne dele og motta informasjon, slik at vi også teknologisk kan utvikle og verdiøke våre samarbeidspartnere – «Teknologien vil være en viktig bidragsyter til det grønne skiftet».

Andre aktuelle poster

RE:inventar stiller som PopUp-gjest hos Triboo i Design District CPH, hvor du finner masse inspirasjon under Every day eventet fra
RE:inventar har jobbet iherdig for å få på plass de riktige menneskene som brenner for det samme som oss, og
Med lanseringen av vår nye serviceportal, tar vi et stort skritt mot en mer bærekraftig fremtid. Denne portalen er ikke