RE:inventars-logo, tre piler plassert i en sirkelform til venstre for teksten: RE:inventar.
RE:Inventar Logosymbol, tre grønne piler i en sirkel
RE:Inventars logotype i svart skrift.

Apotek 1 – bærekraftig forvaltning av møbler og inventar

Privat
Et grønt og blått Apotek1-skilt i forkant av en fasade.

I forkant av prosessen med konseptutvikling av fremtidens Apotek 1 våren 2022 ble det definert at bærekraft skulle være en av pilarene i prosjektet. Øyvind Rydland kontaktet RE:inventar og Reidar Dahlmann for å se på mulighetene.

Den generelle trenden i markedet er økt fokus på ombruk og en bevisstgjøring gjennom både gulrot og pisk fra bl.a. staten. I 2019 var samfunnet 2,4 % sirkulært. Det er magert, men allerede i 2023 er signalene at vi nærmer oss 10 %. Det har med andre ord vært en god utvikling. Apotek 1 var fremsynte da de besluttet å starte utredningen av disse mulighetene og står nå sterkere til å ta kloke bærekraftige valg.

Oppdraget fra Apotek 1

Oppdraget var ganske tydelig fra starten: Er det mulig få til effektiv logistikk og kan vi finne en måte å dokumentere resultater på besparelser særlig på miljø. RE:inventar har vært ansvarlig prosjektleder for prosessen og gjennomføringen av hele pilotprosjektet. Vår egen konsulent Reidar Dahlmann har inngående kunnskap om innredning til retail og bl.a. vært med på utviklingen av innredningen som brukes i apotek.

RE:inventar er derfor en naturlig sammarbeidspartner med kompetanse på det operasjonelle ved prosessene. Det ser vi til stadighet er vår styrke i møte med ombruksprosjekter innenfor mange sektorer.

Eksteriøret til en Apotek 1-butikk.

Prosessen

Apotek 1 inntar med vår hjelp en lederrolle i sin bransje og vi er stolt av å få være med på utviklingen av dette spennende prosjektet.

I den tidlige fasen var fokus på noen enkelte elementer som kunne redesignes for ombruk. Testen ble gjennomført ved at vi fikk tilsendt et antall L-stolper, ryggplater og hyller fra Apotek 1 Stord, som var gjennom en oppgradering. Alle produktene i første del av piloten var lakkert i grått og blått. Disse skulle omlakkeres til hvit for å være lik dagens innredninger.

Testen var positiv selv på et begrenset antall varer og vi fikk frem interessant informasjon om praktiske forhold, vi fikk innblikk i EPD-universet og vi ble litt kjent med Loopfront.

Neste fase av piloten var mer rettet mot datafangst gjennom plattformen til Loopfront. Det ble signert en intensjonsavtale med åtte lokasjoner hvor vi kunne teste ut fullskala kartlegging av hele apoteket for å få frem data for potensielle besparelser ved ombruk. Det er utført kartlegging av fire apotek i denne perioden og i tillegg har vi gjort test av konseptet «Ombruk
på vei» for å få erfaring på hvordan vi kan løse den praktiske logistikken.

Resultater

Resultatene i alle delene av piloten er veldig positive. Det er kartlagt 2 700 artikler som representerer 41 000 kg innredning med en potensiell besparelse på 84 000 kg CO2.

Ved å ta i bruk Loopfront har også Apotek 1 skapt et økosystem som viser beholdningen og hvor den befinner seg. Da finnes det flere muligheter å realisere ombruk, internt eller eksternt. Dessuten kan vi også få bedre kontroll på varer som skal til gjenvinning.

Innsikten som piloten har gitt danner et godt grunnlag for en intern diskusjon og vurdering for å sikre best mulig forvaltning av et stort volum av møbler og inventar. Gjennom plattformen til Loopfront og kompetansen til RE:inventar og andre samarbeidspartnere er det mulig å gjennomføre ombruk på et betydelig nivå som forankres og utvikles i hele organisasjonen.

Kan vi hjelpe deg med det samme?

La oss hjelpe din virksomhet, så vil du også få de samme fordelene og miljøbesparelsene. Ta kontakt i dag, så legger vi en plan.

Andre aktuelle referanser