RE:inventars-logo, tre piler plassert i en sirkelform til venstre for teksten: RE:inventar.
RE:Inventar Logosymbol, tre grønne piler i en sirkel
RE:Inventars logotype i svart skrift.

Først i Norge med kommersielt møbellager for ombruk på HUB

Kontorstoler og barkrakker stablet på møbellager.

Reinventargruppen etablerer, som første aktør i Norge, et fullskala bemannet møbellager og en helt ny tjeneste innen ombruk på HUB. Lageret ligger på Skarnes, strategisk plassert i nærheten av E6 ved Jessheim og har lagerkapasitet fra 1000 til 7000 kvm.

Ombruk på HUB

Ombruk på HUB er en helt ny tjeneste som tar i bruk alle ombrukskonseptene innen møbelbransjen. Møbellageret vil håndtere henting, mottak og levering av møbler, samt mellomlagring, sortering og formidling av brukte møbler. 

Med solid kompetanse innen ombruk og REdesign av møbler, vil RE:inventar bygge videre på sine verdier innen sosialt entreprenørskap og bruke det første møbellageret på Skarnes til å konseptualisere en metodikk som har mål å levere en arena for opplæring, arbeidstilvenning og rekruttering. Tanken er at tjenestene, rutinene og kompetansen lageret leverer skal kunne kopieres og brukes på tvers av bransjer. 

Ombruk på HUB, som et slags møbellager med flere tjenester i ett.

Etablering av distribusjonssentre og møbellager

Sentralt i vår tilnærming til bærekraft er etableringen av distribusjonssentre og møbellager i nærheten av våre kunder, slik at vi kan redusere transportavstanden for både levering og retur av møbler. Dette reduserer ikke bare våre logistikkostnader, men har også en betydelig positiv innvirkning på miljøet ved å redusere utslippene knyttet til langdistansefrakt.

I dag disponerer RE:inventar et lager på 1600 kvm i Braskereidfoss i Våler, dedikert til mottak, dokumentasjon, evaluering og kvalitetssikring av møbler og inventar. I tillegg har vi transittlagre på Oslo (Økern) og Kløfta med en estimert størrelse på 4000 kvm, samt et transittlager på Hamar med en estimert størrelse på 3000 kvm.

Møbellageret på Skarnes er lokalisert i nærheten av eksisterende lager og har et skalerings potensiale på hele 7000 kvm. Dette gjør oss i stand til å optimalisere ombruksprosessen og effektivisere logistikken ytterligere, samtidig som vi styrker vår satsing på en mer bærekraftig fremtid.

Sosial bærekraft på sitt ypperste

I RE:inventar og Glomma Industrier AS utvikler vi verktøy og konsepter som skal bidra til mer lokal verdiskapning i omstilling til sirkulære modeller. Møbellageret er sosial bærekraft på sitt ypperste og har vært en tjeneste etterspurt av kunder og partnere av Re:inventar som ser verdien av økt ombruk og redesign, lokal vekst og ikke minst en investering i miljøet. 

Andre aktuelle poster

RE:inventar stiller som PopUp-gjest hos Triboo i Design District CPH, hvor du finner masse inspirasjon under Every day eventet fra
RE:inventar har jobbet iherdig for å få på plass de riktige menneskene som brenner for det samme som oss, og
Med lanseringen av vår nye serviceportal, tar vi et stort skritt mot en mer bærekraftig fremtid. Denne portalen er ikke