RE:inventars-logo, tre piler plassert i en sirkelform til venstre for teksten: RE:inventar.
RE:Inventar Logosymbol, tre grønne piler i en sirkel
RE:Inventars logotype i svart skrift.

Inngår samarbeid med LCA.no

RE:inventars ansatte ved en utsilling, med RE:inventars logo på en skjerm i midten.

LCA.no AS er en leverandør av verktøy og tjenester for miljødokumentasjon og innovasjon. Deres verktøy benytter forskningsbaserte data og følger internasjonale standarder for å sikre best mulig kvalitet. Dette gjør at verktøyene deres har en høy faglig kvalitet samtidig som det gjør utviklingen av miljødokumentasjon og analyser effektivt og ressursbesparende.

Gjennom tverrfaglig samarbeid og utvikling, skapes det nye produkter og tjenester som skal serve en hel bransje.

Både LCA.no AS og RE:inventar AS ønsker å bidra til at Fredrikstad når sin ambisjon om å bli Norges sirkulære hovedstad.

Les artikkelen hvor LCA.no blir bedre kjent med RE:inventars ambisjoner innen bærekraftig innovasjon ved å trykke på denne lenka.

Andre aktuelle poster