RE:inventars-logo, tre piler plassert i en sirkelform til venstre for teksten: RE:inventar.
RE:Inventar Logosymbol, tre grønne piler i en sirkel
RE:Inventars logotype i svart skrift.

Eskoleia og RE:inventar inngår samarbeid

Arne Hagen, Mia Heiman, Kristian Norum og Lars E. Sikkeland foran Eskoleias inngangsparti.

Eskoleia og RE:inventar inngår et samarbeid for å utvikle sirkulærøkonomiprogram og -konsept, som styrker og utvikler begge aktørene sine posisjoner i markedet. 

Selskapene er etablert l Innlandet og igjennom samarbeid, utvikling, kompetansetilførsel, fokus på sosialt entreprenørskap og operasjonell aktivitet, utvikler og styrker begge aktørene seg både regionalt og nasjonalt. Dette samarbeidet vil også bidra til at kunder av Eskoleia og RE:inventar vil kunne få dokumentert et bedre miljøregnskap gjennom de løsninger som tilbys.   

Arne Hagen, Salgssjef, Mia Heiman - Int.ark/Møbeldesign, Kristian Norum - Produktutviklingssjef og Lars E. Sikkeland - daglig leder
Arne Hagen – salgssjef, Mia Heiman – Int.ark/Møbeldesign, Kristian Norum – Produktutviklingssjef og Lars E. Sikkeland – daglig leder

Sammen tar vi eierskap til egne produkter og hele livssyklusen, og vil kunne påkalle dem ved feil, mangler eller tilbakelevering.

Om Eskoleia

Eskoleia AS har virksomheter innen flere områder. De bistår mennesker med begrensninger i valg av yrke over i arbeid, og har fokus på yrkesrelatert veiledning og utvikling av mennesker. Deres virksomhetsområder bidrar til faglig utvikling og de er godkjent lærebedrift i 15 fag.

Eskoleia har tradisjoner tilbake til 1912 innen produksjon, og er kjent for å produsere oppbevaringsløsninger i stål. De første garderobeskapene ble produsert allerede på 1960-tallet. I dag tilbyr de et bredt produktspekter innen oppbevaringsløsninger.

Virksomhetsområdene barnehage, personalutviklingsavdeling, jobbfrukt, trafikkskole og produksjon gir et helhetlig og godt tilbud innen arbeidsinkludering.

Andre aktuelle poster

Både LCA.no AS og RE:inventar AS ønsker å bidra til at Fredrikstad når sin ambisjon om å bli Norges sirkulære