RE:inventars-logo, tre piler plassert i en sirkelform til venstre for teksten: RE:inventar.
RE:Inventar Logosymbol, tre grønne piler i en sirkel
RE:Inventars logotype i svart skrift.

Eskoleia og RE:inventar inngår samarbeid

Arne Hagen, Mia Heiman, Kristian Norum og Lars E. Sikkeland foran Eskoleias inngangsparti.

Eskoleia og RE:inventar inngår et samarbeid for å utvikle sirkulærøkonomiprogram og -konsept, som styrker og utvikler begge aktørene sine posisjoner i markedet.  Selskapene er etablert l Innlandet og igjennom samarbeid, utvikling, kompetansetilførsel, fokus på sosialt entreprenørskap og operasjonell aktivitet, utvikler og styrker begge aktørene seg både regionalt og nasjonalt. Dette samarbeidet vil også bidra til at […]

Inngår samarbeid med LCA.no

RE:inventars ansatte ved en utsilling, med RE:inventars logo på en skjerm i midten.

Både LCA.no AS og RE:inventar AS ønsker å bidra til at Fredrikstad når sin ambisjon om å bli Norges sirkulære hovedstad.